รับผลิต-หนังสั้น

เรารับผลิตหนังสั้น

  • รับเขียนบทภาพยนต์สั้น
  • รับกำกับภาพยนต์สั้น
  • รับกำกับภาพ
  • ให้บริการถ่ายทำ
  • ให้บริการตัดต่อ
  • ทำดนตรีประกอบ
  • จัดหานักแสดง
  • จัดหาช่างแต่งหน้า

ในแต่ละปี ห้องภาพ 71 ผลิตหนั้งสั้นออกมาเฉลี่ยแล้วปีละ 5 เรื่อง

โดยลูกค้า ต้องการนำหนังสั้น ไปใช้ในองค์กร  เพื่อใช้ในการสื่อสารองค์กร

โดยทางเราได้รับผลิต ตัดต่อ บันทึกเสียง ออกแบบ และกำกับภาพ

เพื่อให้ทุก ๆ ผลงานของลูกค้าออกมาดีที่สุด

โดย คุณสิทธิชัย โพธิ์แก้ว ผู้บริหารของเรานอกจาก จะกำกับภาพ และกำกับภาพยนต์สั้นให้แล้ว บางครั้ง ถ้าขาดนักแสดง ก็จะลงไป แสดงเสียเอง ไม่เสียทีที่เรียนมาทางด้านกำกับภาพยนต์