รู้จักเรา ห้องภาพ 71

ขอต้อนรับสู่เวปไซด์ ถ่ายวีดีโอ.net เราจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดห้องภาพ 71

เริ่มจดทะเบียนเมื่อปี 2558  แต่ได้เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้ชื่อเวปไซด์ว่า www.naytao.com

รับผลิตงานคุณภาพทั้งภาพนิ่งและวีดีโอทุกชนิด ผลิตผลงานวีดีโอและภาพนิ่งมามากว่า 500 ชิ้นงานในระยะเวลาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

ได้ผ่านงานมาทุกประเทศตั้งแต่วีดีโอโฆษณา สารคดี รายการโทรทัศน์ งานวีดีโอพรีเซนต์เทชั่น งานวีดีโอความปลอดภัย

งานอีเวนต์ งานวีดีโอโอบีสวิทชิ่ง และงานประชุมสัมมนาทั่วไป

บริหารงานโดย คุณสิทธิชัย โพธิ์แก้ว ช่างภาพมืออาชีพ

นอกจากจะผลิตงานคุณภาพ แล้วทางเรายังได้ แบ่งปันความรู้เพื่อในด้านการผลิตสื่อ โดยการเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านงานภาพนิ่งและวิดีโอ ในสถานที่ต่าง ๆ

ด้วยความมุ่งมันที่จะใช้สื่อ ในทางที่เป็นประโยชน์อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำ ประโยชน์ในแก่ประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป